TV& VIDEO

nuôi con nuôi

Phối hợp giải quyết việc nuôi con nuôi

Phối hợp giải quyết việc nuôi con nuôi

VTV.vn - Hai Bộ Tư pháp và LĐ-TB&XH sẽ phối hợp trong việc giải quyết việc nuôi con nuôi đối với trẻ em tại các cơ sở trợ giúp xã hội. Lễ ký kết Quy chế phối hợp diễn ra hôm 12/3.