TV& VIDEO

nuôi tôm càng xanh

Lấy nước ngầm nuôi tôm thẻ ở Đồng Tháp - Lợi bất cập hại

Lấy nước ngầm nuôi tôm thẻ ở Đồng Tháp - Lợi bất cập hại

VTV.vn - Huyện Tam Nông (tỉnh Đồng Tháp) đang đối mặt nguy cơ ô nhiễm vùng đất canh tác do người dân khoan giếng nước ngầm tự phát, pha muối để nuôi tôm thẻ chân trắng.