TV& VIDEO

nuôi trồng thủy hải sản

Nuôi trồng thủy sản gắn với du lịch trên vịnh Hạ Long

Nuôi trồng thủy sản gắn với du lịch trên vịnh Hạ Long

VTV.vn - Từ một khu vực phát triển theo hướng nuôi trồng thủy hải sản tự phát, nay tỉnh Quảng Ninh đã quy hoạch lại vùng nuôi trồng thủy sản gắn với bảo vệ môi trường.