TV& VIDEO

NXB Thời đại

Sẽ thanh tra toàn diện NXB Thời đại

Sẽ thanh tra toàn diện NXB Thời đại

Trước những sai phạm trong cuốn sách Văn hóa tộc người Việt Nam, chiều 25/9, Cục Xuất bản đã có cuộc họp khẩn với NXB Thời đại để yêu cầu đơn vị này báo cáo đầy đủ sự việc.