TV& VIDEO

ổ bệnh

Nên cắt bỏ Amidan khi nào?

Nên cắt bỏ Amidan khi nào?

 Amidan có cắt đi hay không thì phải dựa vào việc amidan có thực sự bị di chứng hay không.