TV& VIDEO

ổ chuột

Lớp học gầm cầu cho trẻ em ngay giữa New Dehli

Lớp học gầm cầu cho trẻ em ngay giữa New Dehli

Những lớp học được mở ra dưới gầm cầu ngay giữa thủ đô New Dehli, Ấn Độ đã trở thành lối thoát cho tương lai của nhiều trẻ em nghèo sống ở các khu ổ chuột nơi đây.