TV& VIDEO

ở lại EU của Anh

Anh ấn định ngày trưng cầu dân ý về tư cách thành viên trong EU

Anh ấn định ngày trưng cầu dân ý về tư cách thành viên trong EU

VTV.vn - Nội các Anh ấn định: ngày 23/6 sẽ tổ chức cuộc trưng cầu dân ý về việc nước Anh đi hay ở trong EU.