TV& VIDEO

ổ mại dâm

Gia tăng các vụ mua bán người đưa ra nước ngoài

Gia tăng các vụ mua bán người đưa ra nước ngoài

VTV.vn - Tại nước ta, tình trạng phạm tội mua bán người đã xảy ra trên tất cả các tỉnh, thành phố.