TV& VIDEO

ô nhiễm bãi rác

Sớm đưa hệ thống xử lý rác ở Phú Quốc vào hoạt động

Sớm đưa hệ thống xử lý rác ở Phú Quốc vào hoạt động

VTV.vn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang Mai Anh Nhịn đã chỉ đạo, muộn nhất đến cuối quý I/2017, nhà máy xử lý rác thải tại Phú Quốc phải được đưa vào hoạt động.