TV& VIDEO

ô nhiễm không khí ở Trung Quốc

Ô tô là tác nhân chính gây ô nhiễm không khí ở Trung Quốc

Ô tô là tác nhân chính gây ô nhiễm không khí ở Trung Quốc

VTV.vn - Bộ Bảo vệ Môi trường Trung Quốc cho biết, ô tô đã và đang trở thành một yếu tố lớn nhất gây ô nhiễm không khí ở nước này.