TV& VIDEO

ô nhiễm sông Sài Gòn

Xác định 3 DN xả thải gây ô nhiễm thượng nguồn sông Sài Gòn

Xác định 3 DN xả thải gây ô nhiễm thượng nguồn sông Sài Gòn

VTV.vn - Qua kiểm tra, Sở TN&MT tỉnh Bình Phước cho biết đã xác định được 3 doanh nghiệp xả thải gây ô nhiễm thượng nguồn sông Sài Gòn.