TV& VIDEO

Ô tô Ấn Độ

Hãng phụ tùng ô tô Ấn Độ sẽ mở nhà máy tại Việt Nam

Hãng phụ tùng ô tô Ấn Độ sẽ mở nhà máy tại Việt Nam

VTV.vn - Pricol - hãng phụ tùng ô tô Ấn Độ - đang có kế hoạch mở nhà máy mới ở Mexico và Việt Nam.