TV& VIDEO

ô tô công

Thanh lý hàng loạt ô tô công giá chỉ từ 16 triệu đồng

Thanh lý hàng loạt ô tô công giá chỉ từ 16 triệu đồng

VTV.vn - Tổng cục Hải quan vừa cho thanh lý hàng loạt ô tô công giá chỉ từ 16 triệu đồng.