TV& VIDEO

ở vậy

Thương đứa trẻ mặc áo rách và người mẹ bị điên

Thương đứa trẻ mặc áo rách và người mẹ bị điên

Những lúc không có cậu ở  bên nhà sang “giải cứu”, Hiếu phải khó khăn lắm mới trốn được mẹ để đi học. Vì cứ không thấy con là chị Nở lại cuống cuồng đi tìm như thể sợ ai bắt mất con, tìm quanh nhà không thấy chị lại lên trường chửi bới, đập phá đòi đưa con về.