TV& VIDEO

ODA Nhật Bản

Nhật Bản tập trung ODA phát triển hạ tầng cho Việt Nam

Nhật Bản tập trung ODA phát triển hạ tầng cho Việt Nam

VTV.vn - Nguồn vốn ODA Nhật Bản thời gian tới sẽ tập trung vào các lĩnh vực phát triển hạ tầng, thích ứng biến đổi khí hậu, Chủ tịch JICA Shinichi Kitaoka cho biết.