TV& VIDEO

Olga Kurylenko

Cựu Bondgirl muốn làm nữ siêu nhân

Cựu Bondgirl muốn làm nữ siêu nhân

 Olga Kurylenko được cho là đang nỗ lực đàm phán để trở thành Wonder Woman trong phần tiếp theo của bộ phim Man of steel (Người đàn ông thép).