TV& VIDEO

Ôliu

Xa xỉ xà phòng nạm... vàng và kim cương

Xa xỉ xà phòng nạm... vàng và kim cương

Một gia đình ở Lebanon đã sản xuất ra loại xà phòng xa xỉ sử dụng các nguyên vật liệu như lá thơm, tinh dầu và kể cả vàng lẫn kim cương. Đây cũng là món quà đặc biệt dành cho Đệ Nhất phu nhân của Qatar.