TV& VIDEO

ơn giời tập 3

Giả bộ ngây thơ, Khánh Nam giật cúp "Ơn giời! Cậu đây rồi!"

Giả bộ ngây thơ, Khánh Nam giật cúp "Ơn giời! Cậu đây rồi!"

Ngây thơ và quỷ quyệt, đó là những gì GK Hoài Linh miêu tả về Khánh Nam - người đã giành chiến thắng thuyết phục trong tập 3 chương trình "Ơn giời! Cậu đây rồi!".