TV& VIDEO

ôn luyện

Cần Thơ: Sĩ tử không “mặn mà” với lò luyện thi

Cần Thơ: Sĩ tử không “mặn mà” với lò luyện thi

Năm nay, tại TP Cần Thơ số lượng các sĩ tử đến đăng ký học ở các trung tâm luyện thi đã giảm hẳn so với mọi năm.