TV& VIDEO

ông Bernie Sanders

Bà Clinton và ông Sanders - Hai ứng viên hàng đầu của Đảng Dân chủ Mỹ

Bà Clinton và ông Sanders - Hai ứng viên hàng đầu của Đảng Dân chủ Mỹ

VTV.vn - Trong cuộc tranh luận giữa 5 ứng cử viên Tổng thống của Đảng Dân chủ, hầu như mọi sự chú ý lại tập trung vào hai nhân vật chính - bà Hillary Clinton và ông Bernie Sanders.