TV& VIDEO

ông chồng

Tại sao đàn ông “mất điểm” khi dọn dẹp?

Tại sao đàn ông “mất điểm” khi dọn dẹp?

Một nghiên cứu mới đã phát hiện ra rằng phụ nữ Anh quốc không tin tưởng kỹ năng dọn dẹp của các ông chồng. Nguyên nhân vì sao? Chúng ta cùng tìm hiểu qua bài viết sau.