TV& VIDEO

ống dẫn

Gần 24.000 xe Nozza bị lỗi chưa được triệu hồi

Gần 24.000 xe Nozza bị lỗi chưa được triệu hồi

Cục Quản lý cạnh tranh, Bộ Công Thương tiếp tục ra thông báo về việc tiếp tục triệu hồi xe gắn máy Nozza - 1DR1 của Công ty TNHH Yamaha Motor Việt Nam.