TV& VIDEO

ông David Cameron

Đảng Bảo thủ Anh bắt đầu chọn lãnh đạo mới

Đảng Bảo thủ Anh bắt đầu chọn lãnh đạo mới

VTV.vn - Sẽ có 5 ứng viên tham gia vòng bầu chọn đầu tiên này, trong đó 2 ứng viên nặng ký nhất là Bộ trưởng Nội vụ Theresa May và Bộ trưởng Năng lượng Andrea Leadsom.