TV& VIDEO

ống ngắm

Máy chụp ảnh của năm: Sony Alpha A7

Máy chụp ảnh của năm: Sony Alpha A7

Sony Alpha A7 vừa được lựa chọn là chiếc máy ảnh tốt nhất trong năm 2013. Đây là chiếc máy ảnh thay ống kính không gương lật mới nhất của Sony.