TV& VIDEO

ông Nguyễn Xuân Anh

Siết chặt kỷ luật Đảng, tăng cường giám sát quyền lực trước khi "sai phạm đã rồi"

Siết chặt kỷ luật Đảng, tăng cường giám sát quyền lực trước khi "sai phạm đã rồi"

VTV.vn - Làm thế nào để kỷ luật, kỷ cương được thiết lập và duy trì; quyền lực được giám sát thay vì chỉ tập trung xử lý sai phạm khi sự việc đã rồi?