TV& VIDEO

ông Nguyễn Xuân Anh

Đà Nẵng: Nhìn lại 1 năm qua kỳ họp HĐND cuối năm

Đà Nẵng: Nhìn lại 1 năm qua kỳ họp HĐND cuối năm

VTV.vn - Kỳ họp thứ 6 - HĐND khóa IX của Đà Nẵng diễn ra với nhiều nội dung vấn đề khiến dư luận chú ý.