TV& VIDEO

ống nước

Hà Nội: Lại vỡ ống nước, 70.000 hộ dân bị ảnh hưởng

Hà Nội: Lại vỡ ống nước, 70.000 hộ dân bị ảnh hưởng

 Đường dẫn nước sạch từ sông Đà về Hà Nội tiếp tục lại gặp sự cố, gây ảnh hưởng đến nhiều hộ dân các quận, huyện trên địa bàn Hà Nội.