Ông Paul Manafort từ chức

Giao diện thử nghiệm VTVLive