TV& VIDEO

ống thoát nước

Quảng Trị tiêu hủy gần 70 tấn cá tồn kho

Quảng Trị tiêu hủy gần 70 tấn cá tồn kho

VTV.vn - Số lượng cá tiêu hủy lần này được lưu giữ trong những kho lạnh ở các huyện Vĩnh Linh, Gio Linh và Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị.