TV& VIDEO

ông tổ

Hài hước với “Tay chơi miệt vườn” trên VTVcab 2

Hài hước với “Tay chơi miệt vườn” trên VTVcab 2

33 tập phim Tay chơi miệt vườn là một bức tranh hài hước, sinh động nhưng vẫn đầy tính nhân văn về đời sống nông thôn và cuộc sống của người nông dân trong giai đoạn có nhiều biến chuyển này.