TV& VIDEO

ông Trump thắng cử

Donald Trump đắc cử tổng thống: Báo chí Mỹ bị hớ lớn!

Donald Trump đắc cử tổng thống: Báo chí Mỹ bị hớ lớn!

VTV.vn - Sau khi kết quả bầu Tổng thống Mỹ xướng tên ông Donald Trump, truyền thông chính thống Mỹ lại "chết đứng" vì những gì họ đã đưa ra cho công chúng trong hơn 1 năm qua.