TV& VIDEO

Panô

Ngành điện hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất 2013

Ngành điện hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất 2013

Hôm nay (18/3), Tổng công ty Điện lực miền Bắc đã chính thức phát động chiến dịch Giờ Trái đất 2013 và diễu hành bằng xe đạp với panô, khẩu hiệu qua một số đường phố chính ở Hà Nội.