TV& VIDEO

Patricia

Bão Patricia mạnh nhất ở Tây bán cầu đổ bộ vào miền Tây Mexico

Bão Patricia mạnh nhất ở Tây bán cầu đổ bộ vào miền Tây Mexico

VTV.vn - Cơn bão cấp độ 5 Patricia, một trong những cơn bão mạnh nhất từng được ghi nhận tại Tây Bán cầu, đã đổ bộ vào khu vực bờ biển Thái Bình Dương của Mexico.