TV& VIDEO

PCA

Phán quyết của Tòa Trọng tài - Trọng tâm Hội thảo quốc tế về Biển Đông tại Nhật Bản

Phán quyết của Tòa Trọng tài - Trọng tâm Hội thảo quốc tế về Biển Đông tại Nhật Bản

VTV.vn - Phán quyết của Tòa Trọng tài về vụ kiện của Philippines với Trung Quốc liên quan tới Biển Đông là trọng tâm tại Hội thảo quốc tế về Biển Đông chiều 12/7.