Peso

Cuba tạo điều kiện cho nhân dân mua hàng hóa

Cuba tạo điều kiện cho nhân dân mua hàng hóa

Chính phủ Cuba đã quyết định mở rộng hệ thống tín dụng ngân hàng nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân mua đồ nhà bếp.