phá bỏ

Hà Nội: Phá bỏ hoàn toàn nhà xây sai phép trên đất nông nghiệp

Hà Nội: Phá bỏ hoàn toàn nhà xây sai phép trên đất nông nghiệp

Bắt đầu từ 15/8, tất cả những ngôi nhà xây sai phép trên đất nông nghiệp tại xã Thượng Mỗ huyện Đan Phượng, TP Hà Nội sẽ bị phá bỏ hoàn toàn.