TV& VIDEO

phá dỡ tòa nhà Lê Trực

Lắp đặt cẩu tháp phá dỡ phần sai phạm tòa nhà 8B Lê Trực

Lắp đặt cẩu tháp phá dỡ phần sai phạm tòa nhà 8B Lê Trực

VTV.vn - Công ty cổ phần hạ tầng Phương Bắc đã lắp đặt xong cẩu tháp để tiếp tục phá dỡ phần sai phạm tại tầng 19 tòa nhà 8B Lê Trực.