TV& VIDEO

Phả Lại

Hoàn thành 8 công trình tăng nguồn cung cấp điện

Hoàn thành 8 công trình tăng nguồn cung cấp điện

 Tập đoàn Điện lực Việt Nam cho biết, trong quý 1/2013 đã hoàn thành 8 công trình có ý nghĩa quan trọng trong việc tăng cường nguồn cung cấp điện ngay từ mùa khô 2013.