TV& VIDEO

phá rừng tại Lâm Đồng

Mở rộng điều tra vụ phá rừng tại Lâm Đồng: Có dấu hiệu buông lỏng quản lý?

Mở rộng điều tra vụ phá rừng tại Lâm Đồng: Có dấu hiệu buông lỏng quản lý?

VTV.vn - Với hàng loạt sai phạm tại đập Thuỷ điện Đồng Nai 5 (tỉnh Lâm Đồng), câu hỏi được đặt ra là cơ quan quản lý ở đâu để cho các đối tượng lâm tặc hoành hành.