phá rừng tại Thủy điện Đồng Nai 5

Sớm đưa vụ phá rừng khu vực Thủy điện Đồng Nai 5 ra xét xử

Sớm đưa vụ phá rừng khu vực Thủy điện Đồng Nai 5 ra xét xử

VTV.vn - Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đã yêu cầu UBND tỉnh Lâm Đồng sớm đưa ra xét xử phá rừng khu vực Thủy điện Đồng Nai 5 tại huyện Bảo Lâm.