TV& VIDEO

phá sản ngân hàng

Quyền lợi người gửi tiền được đảm bảo khi ngân hàng phá sản

Quyền lợi người gửi tiền được đảm bảo khi ngân hàng phá sản

VTV.vn - Trong Luật Các tổ chức tín dụng sửa đổi, quyền lợi của người gửi tiền vẫn sẽ được đảm bảo khi ngân hàng phá sản và được quy định rõ.