TV& VIDEO

phá tan

Đền Sóc - Nơi đức Thánh Gióng về trời

Đền Sóc - Nơi đức Thánh Gióng về trời

Khu di tích đền Sóc, thuộc huyện Sóc Sơn, Hà Nội tương truyền là nơi mà Thánh Gióng đã cưỡi ngựa sắt bay về trời, sau khi phá tan giặc Ân.