phá vỡ

Ấn Độ cáo buộc Pakistan phá vỡ lệnh ngừng bắn

Ấn Độ cáo buộc Pakistan phá vỡ lệnh ngừng bắn

Ấn Độ sẽ xem xét lại tình hình an ninh của nước này sau khi lệnh ngừng bắn với Pakistan đã bị phá vỡ.