phác thảo

Dự định bán đấu giá sách phác thảo của Picasso

Dự định bán đấu giá sách phác thảo của Picasso

Các quan chức tiểu bang Washington cho biết vào hôm 6/11 rằng, họ sẽ bán đấu giá một quyển phác thảo mà có thể liên quan đến nghệ sĩ Pablo Picasso.