TV& VIDEO

phái nam

Võ phái Nam Hồng Sơn tại Berlin ủng hộ quỹ “Trái tim cho em”

Võ phái Nam Hồng Sơn tại Berlin ủng hộ quỹ “Trái tim cho em”

 Chiều 19/7, đại diện võ phái Nam Hồng Sơn tại Berlin (CHLB Đức), anh Nguyễn Thành Luân đã trao lại số tiền 20.000.000 đồng cho quỹ "Trái tim cho em".