TV& VIDEO

phái yếu

Câu chuyện của "bóng hồng" lái xe taxi Mai Linh

Câu chuyện của "bóng hồng" lái xe taxi Mai Linh

Cho đến bây giờ, nữ lái xe Hồ Lê Phi Yến (nữ lái xe của hãng Mai Linh - Tiền Giang) vẫn cho rằng, công việc chị đang làm là nghề chọn người chứ không phải người chọn nghề.