TV& VIDEO

phẩm chất đạo đức

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện: Bổ sung danh sách bài hát được cấp phép là sai sơ đẳng về nghiệp vụ

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện: Bổ sung danh sách bài hát được cấp phép là sai sơ đẳng về nghiệp vụ

VTV.vn - Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch khẳng định việc bổ sung danh sách bài hát được cấp phép khiến nhiều người hiểu lầm là do năng lực cán bộ chưa tốt.

  • Phụ nữ Việt Nam “Tự tin - tự trọng - trung hậu - đảm đang”

    Phụ nữ Việt Nam “Tự tin - tự trọng - trung hậu - đảm đang”

    Trong nước06/11/2013 03:26 PM

     Trong thời kì chiến tranh, phụ nữ Việt Nam đã xứng đáng với 8 chữ vàng mà Bác Hồ đã tặng “Anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang”. Tuy nhiên, bước vào thời kì công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế, các phẩm chất “Tự tin - Tự trọng - Trung hậu - Đảm đang” đã trở thành kim chỉ nam để người phụ nữ tu dưỡng, hoàn thiện bản thân.