TV& VIDEO

Phạm Hổ

Doanh nghiệp khó khăn mong muốn có chính sách giãn nộp BHXH

Doanh nghiệp khó khăn mong muốn có chính sách giãn nộp BHXH

Khó khăn, làm ăn thua lỗ, không có tiền nộp BHXH cho người lao động là tình trạng đang diễn ra tại nhiều doanh nghiệp, kể cả những doanh nghiệp lớn.