TV& VIDEO

Phạm Hồng Thái

Chủ tịch nước thăm Thành phố Quảng Châu

Chủ tịch nước thăm Thành phố Quảng Châu

 Trưa 21/6, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến thăm Thành phố Quảng Châu, nơi có các di tích lịch sử gắn với quá trình hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng như giai đoạn tiền hình thành Đảng Cộng sản Việt Nam.