TV& VIDEO

phạm sai lầm

Liverpool thua đau trước Chelsea: Lỗi do ai?

Liverpool thua đau trước Chelsea: Lỗi do ai?

Gerrard trượt chân và Liverpool cũng theo đó mà sảy chân ngay tại thánh địa Liverpool chấm dứt chuỗi 11 trận toàn thắng vừa qua. Tệ hơn, Liverpool tự đẩy mình vào thế khó.