TV& VIDEO

phạm trù

Trang Trịnh: Đừng nghe nhạc cổ điển bằng trí tuệ

Trang Trịnh: Đừng nghe nhạc cổ điển bằng trí tuệ

Ám ảnh phải hiểu được nhạc cổ điển đã khiến khán giả Việt Nam ngày càng xa rời với thể loại âm nhạc này. Theo nghệ sĩ piano Trang Trịnh, âm nhạc là phạm trù của cảm xúc nên đừng đặt trí tuệ cao hơn cảm xúc khi đến với nhạc cổ điển.